Gemeentegroeigroepen Gemeentegroeigroepen

Een deel van de gemeente komt tijdens het winterseizoen eens per twee weken bij elkaar in gemeentegroeigroepen bij gemeenteleden thuis. Er zijn groepen op de maandagavond, dinsdagavond en donderdagavond.

Het is ons verlangen om te groeien in geloof en in de onderlinge relaties. Op de groeigroep zingen, bidden en lezen we met elkaar uit de bijbel aan de hand van een boekje met vragen en uitleg. Op deze manier zijn we op een ontspannen manier in gesprek over ons geloof en wat dit betekent voor ons dagelijks leven. De bijeenkomsten zijn laagdrempelig en de bezoekers divers van achtergrond.
 

Iedereen is van harte welkom om een keer te komen kijken! Contactpersoon voor de gemeentegroeigroepen is:

ds. Jeroen de Jong, 0294 – 750908, ds.jdejong@gmail.com of
ds. Yasmin Hsu, 0294 - 269966, hsu.yasmin@gmail.com

 

 

 

terug