JOC JOC
Het JOC is een club voor tieners. Er is een groep voor jonge tieners, van groep 8 van de basisschool tot de tweede klas van de middelbare school. Zij komen om de week op zaterdagavond bij elkaar op de jeugdzolder. De avonden beginnen om 19.30 en duren tot ongeveer 21.30. Er is veel tijd voor gezelligheid en spel, maar ook voor een goed gesprek over het geloof en thema's die voor tieners belangrijk zijn. Ieder jaar gaat de club een weekend op kamp.
Daarnaast is er een groep voor oudere tieners, vanaf de derde klas middelbare school. Met hen samen wordt nagedacht over een nieuwe invulling van de clubavonden. Deze zullen eenmaal per maand gehouden worden.

Contactpersonen JOC:
Simon Blokhuis, telefoon 06-1549 2373, email: simonblokhuis@gmail.com Paula de Groot, telefoon: 06-1029 5050, email: pauladegroot@gmail.com.
 
terug